Choď na obsah Choď na menu
 


Rožňava

10. 12. 2010

Kandidáti na post primátora mesta v Rožňave

 

1. Ján Babič - 55 r., banský inžinier. Momentálne pôsobí ako poslanec  Košického samosprávneho kraja a predseda predstavenstva rožňavskej nemocnice. Štyri roky bol poslancom NR SR a 8 rokov poslancom KSK za stranu Smer. Kandiduje za stranu Smer - SD.

2. Ing. Viktor Badin - 48 r., chemický inžinier. V súčasnosti je podnikateľ v oblasti vedenia projektov súkromných firiem. Skúsenosti v politike - v nedávnej minulosti člen poradného zboru pri Európskej komisii. Kandiduje ako nezávislý.

3. Ing. Ondrej Bolaček - 56 r., banský inžinier, teraz živnostník v oblasti výškových a podzemných prác a poradenstva v tejto oblasti. Bol 8 rokov poslancom rožňavského mestského zastupiteľstva ako nezávislý, zároveň aj ako predseda finančnej a podnikateľskej komisie pri MZ. Kandiduje ako nezávislý.

4. Erika Filiczká - 50 r., súkromná podnikateľka, v súčasnosti konateľka  a majiteľka spoločnosti, autosalón - autoservis. Skúsenosti v politike na regionálnej úrovni, v minulosti ako členka finančnej komisie pri MZ. Kandiduje ako nezávislá.

5. Ladislav Gažík - 51 r., strojník, momentálne konateľ eseročky v oblasti strojárstva. Skúsenosti s politikou na regionálnej úrovni, terénne a sociálne práce, spolupráca s miestnou samosprávou. Kandiduje ako nezávislý

6. Ing. Karol Kováč - 43 r., stavebný inžinier, v súčasnosti súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva. Skúsenosti v politike - žiadne. Kandiduje ako nezávislý.

7. Ivan Kuhn, Bc. MA - 44 r., analytik. V súčasnosti pôsobí ako analytik v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika v Bratislave. Skúsenosti s politikou -  člen OKS od roku 2001, od 2002 člen Republikovej rady a od 2009 člen Predsedníctva OKS. Kandiduje za OKS.

8. MUDr. Vladislav Laciak - 56 r., lekár, v súčasnosti pôsobí 4. rok ako primátor Rožňavy za stranu Smer. Teraz kandiduje ako nezávislý, požiadal o prerušenie členstva v strane Smer. Pred funkciou primátora vykonával štyri roky funkciu poslanca MZ v Rožňave.

9. Mgr. Ján Vojta - 57 r., právnik- pôsobil ako riaditeľ Úradu vyšetrovania, riaditeľ obvodného oddelenia polície v Rožňave, riaditeľ Železničnej polície ObS Košice, riaditeľ súkromnej detektívnej kancelárie. V súčasnosti je výsluhový dôchodca. Skúsenosti s politikou - v minulosti pôsobil v KSS. Kandiduje za stranu Úsvit.

 

 

Volebný obvod č.1: 1. Ján Babič, Ing., 55 r., banský inžinier, Rožňava, Pod Kalváriou 5, SMER - sociálna demokracia

2. Viktor Baláž, PaedDr., 57 r., učiteľ, Rožňava, Sama Czabána 4, nezávislý kandidát

3. Zoltán Beke, 48 r., úradník, Rožňava, Dovčíkova 1, nezávislý kandidát

4. Róbert Benik, Ing., 29 r., lesný inžinier, Rožňava, Čučmianska 9, Kresťanskodemokratické hnutie

5. Ondrej Bolaček, Ing., 55 r., banský inžinier - živnostník, Rožňava, Ružová 2, nezávislý kandidát

6. Blanka Boldiová, Mgr., 43 r., pedagogická pracovníčka, Rožňava, J. A. Komenského 20, MOST- HÍD

7. Zoltán Breuer, Mgr., 24 r., živnostník, Rožňava, Pod Kalváriou 4, SMER - sociálna demokracia

8. Božena Czmórová, 58 r., farmaceutická laborantka, Rožňava, Juraja Marikovszkého 19, Kresťanskodemokratické hnutie

9. Ladislav Dávid, 56 r., stavebný technik, Rožňava, Námestie baníkov 23, nezávislý kandidát

10. Miroslav Demény, 35 r., živnostník, Rožňava, Slnečná 3, Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana

11. František Focko, 61 r., stavebný technik, Rožňava, Juraja Marikovszkého 29, SMER - sociálna demokracia

12. Eva Gécziová, 47 r., učiteľka MŠ, Rožňava, Čučmianska 6, ÚSVIT

13. Peter Gulykáš, 34 r., robotník, Rožňava, Jarná 19, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko

14. Róbert Havadej, 39 r., živnostník, Rožňava, Ružová 11, Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana

15. Pavol Horňák, 53 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Ružová 26, Občianska konzervatívna strana

16. Marian Ikri, 37 r., sociálny pracovník, Rožňava, Letná 8, SMER - sociálna demokracia

17. Peter Jobbágy, Ing., 40 r., živnostník, Rožňava, Sama Czabána 19, nezávislý kandidát

18. František Kardoš, Ing., 65 r., poľnohospodársky inžinier, Rožňava, Rožňavská Baňa 3, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

19. Sergej Karpenko, MUDr., 55 r., lekár, Rožňava, Útulná 19, SMER - sociálna demokracia

20. Ľudovít Kossuth, 55 r., stavebný technik, Rožňava, Nadabula 122, nezávislý kandidát

21. Ondrej Kračún, Ing., 60 r., štátny zamestnanec, Rožňava, M. R. Štefánika 4, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko

22. Ondrej Krištóf, 60 r., invalidný dôchodca, Rožňava, Čučmianska 21, nezávislý kandidát

23. Zuzana Krištófová, 26 r., zdravotná sestra, Rožňava, Čučmianska 30, nezávislý kandidát

24. Diana Krúžová, Mgr., 35 r., riaditeľka MŠ, Rožňava, Juraja Marikovszkého 39, nezávislý kandidát

25. Ján Lach, Ing., 51 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Kúpeľná 35, MOST- HÍD

26. Koloman Landori, 26 r., stavebný robotník, Rožňava, Čučmianska dlhá 97, nezávislý kandidát

27. Jaroslav Maňúr, Mgr., 35 r., logistik-predajca, Rožňava, Rožňavská Baňa 2, nezávislý kandidát

28. Peter Marko, Ing., 66 r., stavebný inžinier, Rožňava, Útulná 13, Občianska konzervatívna strana

29. Kvetoslava Mátrayová, Mgr., 36 r., pedagogička, Rožňava, Nadabula 249, MOST- HÍD

30. Peter Repásky, 61 r., elektrikár, Rožňava, Jána Brocku 3, SMER - sociálna demokracia

31. Zoltán Repaszky, 49 r., majster údržby diaľkovodov, Rožňava, Kósu-Schoppera 14, nezávislý kandidát

32. Agnesa Rézmüvesová, 26 r., nezamestnaná, Rožňava, Cintorínska 1, nezávislý kandidát

33. Igor Slavkay, 42 r., manažér, Rožňava, Čučmianska dlhá 3, MOST- HÍD

34. Július Slovák, Ing., 47 r., banský inžinier, Rožňava, Jána Brocku 23, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

35. Erika Szabadosová, 54 r., stavebná technička, Rožňava, Kvetná 24, nezávislý kandidát

36. Rudolf Szalai, 35 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Záhradnícka 3, MOST- HÍD

37. Jozef Šebalj, 46 r., mechanik MaR, Rožňava, J. A. Komenského 25, Občianska konzervatívna strana

38. Ľubomír Takáč, 32 r., podnikateľ, Rožňava, Jána Brocku 4, Sloboda a Solidarita.

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave 27. novembra 2010, Volebný obvod č.  2 

 

1. Gabriel Borzy, 50 r., strojný technik, Rožňava, Šafárikova 61, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

2. Vlasta Bujnovská, 58 r., ekonómka, Rožňava, Hviezdoslavova 17, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Vladimír Čižmárik, Ing., 55 r., výsluhový dôchodca, Rožňava, Šafárikova 123, ÚSVIT

4. Štefan Emödi, Ing., 54 r., strojný inžinier, Rožňava, Mierová 14, SMER - sociálna demokracia

5. Ladislav Gažík, 51 r., konateľ s.r.o., Rožňava, Strelnica 20, nezávislý kandidát

6. Lýdia Kalinová, Mgr., 36 r., učiteľka, Rožňava, Budovateľská 17, nezávislý kandidát

7. Dionýz Kemény, Mgr., 56 r., pedagóg, Rožňava, Vajanského 1, nezávislý kandidát

 8. Miroslav Kocian, Mgr., 27 r., živnostník, Rožňava, Šafárikova 123, SMER - sociálna demokracia

9. Karol Kováč, Ing., 43 r., podnikateľ, Rožňava, Budovateľská 1, nezávislý kandidát

10. Ivan Kuhn, Bc., MA, 44 r., analytik, Rožňava, Šafárikova 86, Občianska konzervatívna strana

11. Peter Legnár, 45 r., stavebný technik, Rožňava, Ernesta Rótha 51, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

12. Erika Lenkeiová, 44 r., administratívna pracovníčka, Rožňava, Šafárikova 68, MOST- HÍD

13. Miroslav Mandelík, PaedDr., 33 r., špeciálny pedagóg, Rožňava, Nadabula 40, SMER - sociálna demokracia

14. Andrej Olexa, Ing., 43 r., obchodný manažér, Rožňava, Šafárikova 105, MOST- HÍD

15. Renata Palme, 38 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Šípková 31, Občianska  konzervatívna strana

16. Dušan Pavlík, Ing., 47 r., technik, Rožňava, Mierová 21, nezávislý kandidát

17. Božena Pistikidis, 40 r., chemická technologička, Rožňava, Šafárikova 33, Sloboda a Solidarita

18. Peter Soldos, 62 r., súkromný podnikateľ, Rožňava, Mierová 3, nezávislý kandidát

19. Štefan Szaniszló, 58 r., vodič, Rožňava, Letná 32, SMER - sociálna demokracia

20. Peter Vnenčák, Ing., 31 r., technik PO, Rožňava, Šafárikova 97, MOST- HÍD

21. Roman Zatroch, 25 r., obrábač kovov-programátor, Rožňava, Šafárikova 39, nezávislý kandidát.

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave 27. novembra 2010 Volebný obvod č.3

 

1. Ján Bacso, 47 r., štátny zamestnanec, Rožňava, Kyjevská 15, SMER - sociálna demokracia

2. Priška Baffiová, 53 r., stavebná technička, Rožňava, Okružná 24, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Tímea Bagačková Zollerová, 34 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Edelényska 5, Občianska konzervatívna strana

4. Milan Balag, 39 r., podnikateľ, Rožňava, Edelényska 8, Hnutie za demokraciu

5. Štefan Bilik, MVDr., 44 r., medicínsky reprezentant, Rožňava, Pavla Dobšinského 64, nezávislý kandidát

6. Matúš Bischof, Mgr., 31 r., učiteľ, Rožňava, Zakarpatská 3, Občianska konzervatívna strana

7. Pavol Burdiga, 44 r., stavebný technik, Rožňava, Košická 22, MOST- HÍD

8. Peter Džačár, 43 r., súkromný podnikateľ, Rožňava, Gemerská 25, nezávislý kandidát

9. Norbert Görgey, 32 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Zoltána Fábryho 5, MOST- HÍD

10. Gabriela Görgeyová, PaedDr., 33 r., učiteľka, Rožňava, Košická 47, Sloboda a Solidarita

11. Rastislav Griger, Bc., 42 r., štátny zamestnanec, Rožňava, Kyjevská 7, nezávislý kandidát

12. Róbert Hanuštiak, Ing., 40 r., štátny zamestnanec vo výslužbe, Rožňava, Kasárenská 10, nezávislý kandidát

13. Arpád Horváth, 39 r., murár, Rožňava, Zlatá 10, Rómska iniciatíva Slovenska

14. Peter Hudáček, Ing., 42 r., manažér nákupu, Rožňava, Okružná 14, nezávislý kandidát

15. István Kalas, Ing., 48 r., elektroinžinier, Rožňava, Edelényska 3, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

16. Karol Katrenics, 65 r., letecký technik, Rožňava, Budovateľská 43, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

17. Adrián Klincko, 68 r., dôchodca, Rožňava, Jovická 52, nezávislý kandidát

18. Katarína Kopecká, MUDr., PhD., 60 r., riaditeľka školy, Rožňava, Kyjevská 15, SMER - sociálna demokracia

19. Kristína Kouassi, Mgr., 31 r., referentka, Rožňava, Kyjevská 36, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

20. Radoslav Kovács, Mgr., 32 r., učiteľ, Rožňava, Kyjevská 15, nezávislý kandidát

21. Josef Krištof, 54 r., živnostník, Rožňava, Zakarpatská 13, Strana Sociálnej Solidarity

22. Árpád Laco, Mgr., 56 r., pedagóg, Rožňava, Zoltána Fábryho 15, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja

23. Ján Leng, 58 r., elektrotechnik, Rožňava, Edelényska 52, Kresťanskodemokratické hnutie

24. Janka Mičudová, PaedDr., 47 r., učiteľka, Rožňava, Kasárenská 23, nezávislý kandidát

25. Cyril Motyka, 49 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Rožňava, Edelényska 44, MOST- HÍD

26. Helena Novotná, Mgr., 50 r., riaditeľka Gemerského osvetového strediska, Rožňava, Kyjevská 12, SMER - sociálna demokracia

27. Roman Ocelník, 40 r., majiteľ agentúry INFORMÁTOR, Rožňava, Budovateľská 39, nezávislý kandidát

28. Jozef Pisarčík, 40 r., samostatne zárobkovo činná osoba - technik, Rožňava, Okružná 10, MOST- HÍD

29. Dušan Pollák, Mgr., 49 r., tréner-učiteľ, Rožňava, Edelényska 50, nezávislý kandidát

30. Stanislav Prcúch, Ing., 43 r., manažér, Rožňava, Gemerská 11, nezávislý kandidát

31. Eva Radótzyová, PaedDr., 32 r., učiteľka, Rožňava, Zakarpatská 1, SMER - sociálna demokracia

32. Mikuláš Répászky, 37 r., živnostník, Rožňava, Kyjevská 34, nezávislý kandidát

33. Juraj Rochfaluši, 52 r., elektrotechnik, Rožňava, Edelényska 18, Slovenská národná strana

34. Ján Rusnák, Ing. arch., 56 r., architekt, Rožňava, Tehelná 15, SMER - sociálna demokracia

35. Slavomír Sakal, MUDr., 35 r., lekár, Rožňava, Edelényska 22, SMER - sociálna demokracia

36. Martin Slávik, 24 r., technik, Rožňava, Kyjevská 12, Kresťanskodemokratické hnutie

37. Iveta Soltészová, 40 r., nezamestnaná, Rožňava, Letná 8, Strana rómskej koalície - SRK

38. Monika Šeďová, Mgr., 42 r., sociálna pracovníčka, Rožňava, Edelényska 42, MOST- HÍD

39. Ján Štefan, Ing., 29 r., štátny zamestnanec, Rožňava, Laca Novomeského 30, SMER - sociálna  demokracia

40. Tibor Takáč, Ing., 56 r., geodet, Rožňava, Zakarpatská 20, Občianska konzervatívna strana

41. Jarmila Vajdová, Ing., 55 r., geodetka, Rožňava, Garbiarska 2, Sloboda a Solidarita

42. János Vasík, 37 r., redaktor, Rožňava, Kyjevská 7, nezávislý kandidát

43. Viktor Végső, MVDr., 40 r., veterinár, Rožňava, Košická 2, nezávislý kandidát

44. Gabriel Vjeszt, Ing., 50 r., elektrotechnik, Rožňava, Pavla Dobšinského 90, nezávislý kandidát

45. Ján Vojta, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Rožňava, Zakarpatská 16, ÚSVIT.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.